Nowi ministranci

W październiku grono ministrantów powiększyło się o 2 chłopców. Ministrantami zostali: Piotr KwiatkowskiJan Żak. Chłopcy złożyli uroczystą przysięgę, po której zostali dopuszczeni do służby ołtarza. Ksiądz celebrans udzielił im błogosławieństwa Bożego: Boże, od którego pochodzą wszystkie prawe zamiary i święte pragnienia, ufamy, że to Ty pociągnąłeś ku sobie tych chłopców i rozpaliłeś w nich pragnienie służenia Tobie. Wspomóż ich teraz swoją łaską, prowadź w nich dzieło, które sam rozpocząłeś i nie dopuść, aby kiedykolwiek odwrócili się od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chętnych chłopców zapraszamy do służby przy ołtarzu.

Piotr Kwiatkowski zostaje ministrantem
Jan Żak jako ministrant