Historia Parafii

Parafia św. Franciszka powstała z pragnienia wielu ludzi wierzących, zwłaszcza studentów, którzy spotykali się w ramach Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego przez wiele lat w katedrze św. Jakuba oraz w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1990 r. na placu w Kortowie stanął krzyż przyniesiony z miasteczka akademickiego i rozpoczęto budowę parafii. Prace toczyły się bardzo szybko i już w 1991 r. wybudowano kaplicę. Prezbiterium ozdobił krzyż św. Franciszka z Asyżu (kopia krzyża z kościoła św. Damiana w Asyżu), obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (poświęcony 8 września 1994r.) i wykonana w drewnie płaskorzeźba św. Franciszka. Wkrótce przy kaplicy zamieszkał na stałe duszpasterz ks. Mirosław Hulecki. Odtąd w części mieszkalnej odbywały się spotkania różnych grup i stowarzyszeń religijnych. W 1992 r. rozpoczęto budowę domu parafialnego, którą ostatecznie zakończono w 1999r. Znalazły się w nim mieszkania dla księży, sale i biblioteka. W 1999r. nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk wraz z biskupami warmińskimi poświęcił dom parafialny i wmurował kamień węgielny pod budowę kościoła akademickiego. Kamień poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pobytu w Olsztynie w 1991r. W niedzielę 13 listopada 2016 r. kościół św. Franciszka z Asyżu został uroczyście poświęcony przez księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego.

Tutejsza wspólnota parafialna, chociaż niewielka
liczebnie, doświadcza swego wzrostu i znaczenia;
wszak podejmuje ona ewangelizacyjne zadania prawie
w centrum studenckiego miasteczka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Przekaz ewangelicznych wartości współczesnej
młodzieży, dokonujący się na przełomie
drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa,
jest niewątpliwie zadaniem ambitnym i zobowiązującym.
Abp. Józef Kowalczyk

Kalendarium:

 • 1990.06.19 – postawienie krzyża na kortowskiej górce i pierwsza Msza św.
 • 1990.07.01 – erygowanie parafii akademickiej pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu
 • 1991.03.24 – poświęcenie kaplicy akademickiej
 • 1992-1997 – budowa domu parafialnego
 • 1999.08.16 – początek wykopów pod fundamenty kościoła
 • 1999.11.14 – wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie domu parafialnego
 • 2003.12.24 – pierwsza Pasterka w budowanym kościele
 • 2007.04.06 – Wielki Piątek – odsłonięcie Krzyża z zabytkową figurą ukrzyżowanego Chrystusa
 • 2016.11.13 – uroczyste poświęcenie kościoła przez abp. Józefa Górzyńskiego

Kapłani dotychczas posługujący w naszej parafii i duszpasterstwie (w kolejności alfabetycznej):

Czcionką pogrubioną oznaczono kapłanów aktualnie posługujących w parafii, a kursywą zmarłych księży.

 • + ks. Michał Bakuła
 • ks. Piotr Dernowski
 • ks. Marek Gbiorczyk
 • ks. Karol Gresik
 • ks. Mirosław Hulecki
 • ks. Tomasz Jarzynka
 • ks. Remigiusz Klimkowski
 • ks. Zdzisław Kunicki
 • bp Janusz Ostrowski
 • ks. Krzysztof Patejuk
 • + ks. Piotr Podolak
 • ks. Dariusz Sonak
 • ks. Piotr Sroga