Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia św. Franciszka z Asyżu

ul. B. Dybowskiego 2, 10-723 Olsztyn
tel. (89) 523 39 36, 608 336 352
e-mail: kontakt@parafiakortowo.pl

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest od wtorku do piątku, w godzinach 16:30-17:30

Darowizna na cele kultu religijnego

Bank Pekao S.A. 45 1240 5598 1111 0000 5024 0414

Darowiznę tę można odliczyć od dochodu.
Jednym z odliczeń pomniejszających osiągany przez osoby fizyczne dochód jest darowizna na cele kultu religijnego (budowa nowego kościoła, zakup niezbędnego sprzętu liturgicznego czy kościelnego). Wysokość odliczeń z tego tytułu w przypadku osób fizycznych oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą nie może przekroczyć 6% osiągniętego w całym roku dochodu. Darowizna na wyżej wymienione cele nie jest ulgą małżeńską. Oznacza to, że każdy z małżonków, jako samodzielny podatnik może odliczyć ją od swojego dochodu. Warunkiem odliczenia darowizny na cele kultu religijnego jest posiadanie dowodu wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy obdarowanego (parafii) do 31 grudnia danego roku podatkowego, tj. za który dokonujemy rozliczenia.

W przypadku gdy Darczyńcą jest osoba prawna, czyli spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wysokość odliczeń nie może przewyższyć 10% osiąganego dochodu. Warunkiem odliczenia darowizny na cele kultu religijnego jest posiadanie dowodu wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy obdarowanego (parafii) do 31 grudnia danego roku podatkowego, tj. za który dokonujemy rozliczenia.