Małżeństwo

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Miłość między małżonkami jest szczególnym darem Bożym, ale równocześnie zadaniem. W sakramencie małżeństwa, mężczyzna i kobieta, zostają włączeni w rzeczywistość, którą stworzył dla nich Chrystus w swoim Kościele. Zaczynają uczestniczyć w wymianie miłości, która dokonuje się między Chrystusem a Jego Kościołem. Stają się dla siebie darem, który służy ich wzajemnemu dobru i uświęceniu.

Małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa stają się znakiem jedności i owocnej miłości, która istnieje między Chrystusem a Kościołem.

Sakramentu małżeństwa mężczyzna i kobieta udzielają sobie nawzajem. Kapłan jest tym, który błogosławi ich związek i staje się świadkiem, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z przepisami oraz że przyrzeczenie zostało złożone w całości i publicznie.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Katechizm Kościoła Katolickiego

Na początku swej publicznej działalności Jezus dokonał swego pierwszego znaku – na prośbę swej Matki – podczas uczty weselnej. Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym potwierdzenie, że małżeństwo jest czymś dobrym, oraz zapowiedź, że od tej pory będzie ono skutecznym znakiem obecności Chrystusa. KKK 1613

Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważne sześć miesięcy do daty ślubu)
  • dowody osobiste
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej oraz naukach przedślubnych w poradni rodzinnej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne przez sześć miesięcy, niezbędne przy ślubie konkordatowym) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Z troski o porządek w kościele i na terenie posesji kościelnej, prosimy, aby nie używać przed kościołem confetti.