Nasi Duszpasterze

Ks. Piotr Dernowski

Urodził się w 1969r. w Reszlu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie, w 1994r. został wyświęcony na kapłana. Po dwóch latach pracy jako wikariusz w parafii św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim został skierowany na studia specjalistyczne na KUL, które ukończył uzyskaniem tytułu doktora teologii biblijnej. Pracował w WSD Hosianum jako prefekt, wykładowca oraz duszpasterz akademicki na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Od 2008r. jest duszpasterzem akademickim w parafii św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie, a od lipca 2023r. został jej proboszczem.
Jest wykładowcą Warmińskiej Szkoły Biblijnej oraz honorowym kanonikiem Warmińskiej Kapituły Katedralnej.
Jego hobby to zgłębianie Słowa Bożego, aktywny wypoczynek oraz gry planszowe.

Kontakt: tel. 608 336 352, piotr.dernowski@uwm.edu.pl

Ks. Mirosław Hulecki

Urodził się w 1948r. we Lwówku Śląskim. Jest absolwentem WSD „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972r. z rąk bp. Józefa Drzazgi. W 1974r. został skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1977r. uzyskał magisterium z psychologii. Początkowo pracował w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Olsztynie, następnie w latach 1977-2008 był wykładowcą w olsztyńskim seminarium. W 1979r. został wicerektorem WSD „Hosianum” w Olsztynie. 17 listopada 1981r. ks. Mirosław został duszpasterzem akademickim a w 1990r. pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii akademickiej św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie. Pełnił tę funkcję do 2023r. Obecnie nadal posługuje w parafii św. Franciszka jako emeryt – rezydent. Jest kanonikiem Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku.
Jego pasją są rozmowy i spotkania z ludźmi.

Kontakt: 503 397 355, miroslaw.hulecki@uwm.edu.pl

Ks. Krzysztof Patejuk

Urodził się w 1989r. w Ostródzie. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie, w 2015 roku został wyświęcony na kapłana. Ukończył studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarry, obecnie pracuje jako sędzia w Metropolitarnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej.
W parafii posługuje od lipca 2023 roku. Zajmuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza i przygotowaniem dzieci do I Komunii Świętej. Jest opiekunem kręgu Domowego Kościoła.
Jego hobby to piłka nożna i gry planszowe.

Kontakt:  795 110 146, patejuk.krzysztof@gmail.com