Namaszczenie chorych

Celem sakramentu namaszczenia chorych jest udzielenie specjalnej łaski osobie, która doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości. Jest udzielany wyłącznie przez kapłanów, którzy używają do namaszczenia specjalnego oleju poświęconego przez biskupa.

Skutki sakramentu namaszczenia chorych:

  • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa
  • pocieszenie, pokój i siła do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień
  • przebaczenie grzechów
  • powrót do zdrowia
  • przygotowanie na przejście do życia wiecznego

Katechizm Kościoła Katolickiego

Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem, że „Bóg łaskawie nawiedził lud swój” i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów. Przyszedł On, by uleczyć całego człowieka, duszę i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie”. Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o wszystkich tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Z niej rodzą się niestrudzone wysiłki, by ulżyć im w cierpieniu. KKK 1503