Pogrzeb

Pogrzeb nie jest sakramentem, tylko sakramentalium – czynnością liturgiczną. W dniu pogrzebu rodzina, krewni i znajomi gromadzą się na Eucharystii, która sprawowana jest w intencji zmarłego. Pogrzeb katolicki wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Nasza modlitwa i ofiarowana Komunia Święta są nieocenioną pomocą dla naszych bliskich zmarłych.

Po pogrzebie Kościół zachęca do modlitwy za zmarłego poprzez:

  • Msza święta w 30. dniu po śmierci
  • Msza święta w rok po śmierci
  • Msza święta z okazji imienin lub urodzin zmarłego
  • Wypominki w listopadzie

Katechizm Kościoła Katolickiego

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych jego narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, która była zapoczątkowana w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by mógł on przywdziać szatę godową. KKK 1682

Wykaz dokumentów potrzebnych do pogrzebu:

  • skrócony odpis aktu zgonu z USC
  • zaświadczenie o sakramentach przyjętych przez zmarłego, jeśli posiadamy
  • zgoda na pogrzeb z parafii zamieszkania osoby zmarłej (dotyczy zmarłych spoza naszej parafii)